कर्ण बहादुर गुरुङ

कर्ण बहादुर गुरुङ

अध्यक्ष
आर. बि. गुरुङ

आर. बि. गुरुङ

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
याम बहादुर गुरुङ

याम बहादुर गुरुङ

उपाध्यक्ष
टेक बहादुर गुरुङ

टेक बहादुर गुरुङ

उपाध्यक्ष
नर बहादुर गुरुङ

नर बहादुर गुरुङ

उपाध्यक्ष
धनमान गुरुङ

धनमान गुरुङ

उपाध्यक्ष
भगवती गुरुङ

भगवती गुरुङ

उपाध्यक्ष
मेनबहादुर घले गुरुङ

मेनबहादुर घले गुरुङ

उपाध्यक्ष
लक्ष्मण गुरुङ

लक्ष्मण गुरुङ

उपाध्यक्ष
डम्बर बहादुर गुरुङ

डम्बर बहादुर गुरुङ

महासचिव
मनोज गुरुङ

मनोज गुरुङ

सह–महासचिव
राजु गुरुङ

राजु गुरुङ

उपमहासचिव
गोपाल गुरुङ

गोपाल गुरुङ

सचिव
सन्तलाल गुरुङ

सन्तलाल गुरुङ

सचिव
देवकुमारी गुरुङ

देवकुमारी गुरुङ

सचिव
जि.एस. गुरुङ

जि.एस. गुरुङ

सचिव
श्रीप्रसाद गुरुङ

श्रीप्रसाद गुरुङ

कोषाध्यक्ष
गंगाबहादुर गुरुङ

गंगाबहादुर गुरुङ

सह–कोषाध्यक्ष
केशरमान गुरुङ

केशरमान गुरुङ

प्रदेश प्रमुख–१
एकबहादुर गुरुङ

एकबहादुर गुरुङ

प्रदेश प्रमुख–२
गणेशबहादुर गुरुङ

गणेशबहादुर गुरुङ

प्रदेश प्रमुख–३
दलबहादुर गुरुङ

दलबहादुर गुरुङ

प्रदेश प्रमुख–४
भफ्पटबहादुर गुरुङ

भफ्पटबहादुर गुरुङ

प्रदेश प्रमुख–५
नन्दबहादुर गुरुङ

नन्दबहादुर गुरुङ

प्रदेश प्रमुख–६
मनबहादुर गुरुङ

मनबहादुर गुरुङ

प्रदेश प्रमुख–७
लोकबहादुर गुरुङ

लोकबहादुर गुरुङ

प्रमुख, काठ.उपत्यका
विष्णु गुरुङ

विष्णु गुरुङ

सचिवालय सदस्य
हरिमाया गुरुङ

हरिमाया गुरुङ

सचिवालय सदस्य
खगेन्द्रमेघी गुरुङ

खगेन्द्रमेघी गुरुङ

सदस्य
जंगबहादुर गुरुङ

जंगबहादुर गुरुङ

सदस्य
कर्णबहादुर गुरुङ

कर्णबहादुर गुरुङ

सदस्य
रगबहादुर गुरुङ

रगबहादुर गुरुङ

सदस्य
हिराकुमारी घले

हिराकुमारी घले

सदस्य
राम गुरुङ

राम गुरुङ

सदस्य
भैखकुमारी गुरुङ

भैखकुमारी गुरुङ

सदस्य
बिमला गुरुङ

बिमला गुरुङ

सदस्य
बमबहादुर गुरुङ

बमबहादुर गुरुङ

सदस्य
भफ्मबहादुर गुरुङ

भफ्मबहादुर गुरुङ

सदस्य
हर्कबहादुर गुरुङ

हर्कबहादुर गुरुङ

सदस्य
धर्मराज(राजु) गुरुङ

धर्मराज(राजु) गुरुङ

सदस्य
हिमाल गुरुङ

हिमाल गुरुङ

सदस्य
चन्द्रशोभा गुरुङ

चन्द्रशोभा गुरुङ

सदस्य
मानकाजी गुरुङ

मानकाजी गुरुङ

सदस्य
बिजय गुरुङ

बिजय गुरुङ

सदस्य
चक्र बहादुर गुरुङ

चक्र बहादुर गुरुङ

सदस्य
धनप्रसाद गुरुङ

धनप्रसाद गुरुङ

सदस्य
बकसमान गुरुङ

बकसमान गुरुङ

सदस्य
दुर्गा गुरुङ

दुर्गा गुरुङ

सदस्य
मिलनकुमार गुरुङ

मिलनकुमार गुरुङ

सदस्य
गणेश गुरुङ

गणेश गुरुङ

सदस्य
अनिता गुरुङ

अनिता गुरुङ

सदस्य
बिष्णु गुरुङ

बिष्णु गुरुङ

सदस्य
माया गुरुङ

माया गुरुङ

सदस्य
दिलमाया गुरुङ

दिलमाया गुरुङ

सदस्य
मोहनबहादुर गुरुङ

मोहनबहादुर गुरुङ

सदस्य
हरिबहादुर गुरुङ

हरिबहादुर गुरुङ

सदस्य
रुद्रबहादुर गुरुङ

रुद्रबहादुर गुरुङ

सदस्य
नरबहादुर गुरुङ

नरबहादुर गुरुङ

सदस्य
दिलमाया गुरुङ

दिलमाया गुरुङ

सदस्य
युवराज गुरुङ

युवराज गुरुङ

सदस्य
बलिमान गुरुङ

बलिमान गुरुङ

सदस्य
आनन्द गुरुङ

आनन्द गुरुङ

सदस्य
पुराण गुरुङ

पुराण गुरुङ

सदस्य
शम्भू गुरुङ

शम्भू गुरुङ

सदस्य
टिकाराम गुरुङ

टिकाराम गुरुङ

सदस्य
विश्वराज गुरुङ

विश्वराज गुरुङ

पदेन सदस्य
टिचन तमूस्यो

टिचन तमूस्यो

पदेन सदस्य
तोरण गुरुङ

तोरण गुरुङ

पदेन सदस्य

सम्पर्क

हाम्रो ठेगाना

तमू ह्‍युल छाेंज धीं गुरूङ राष्ट्रिय परिषद भवन,
मित्रनगर-२६, नयाँ बस पार्क पछाडि,
काठमाडौं, नेपाल - ४४६००

हाम्रो इमेल

tamuhyula@gmail.com

पोस्ट बक्स नं

२३३४८

फोन / फ्याक्स

०१-४९८५८६८